Jelvényszerző túramozgalom leírások

Túra tájegység: Mátra

A Parádi Mátra látványosságai jelvényszerző túra mozgalom leírása

A Parádi Mátra látványosságai jelvényszerző túramozgalom kiírása

A Parádi Mátra látványosságai

A túramozgalom háromfokozatú, és a fokozatok csak egymás után teljesíthetők.
A teljesítés túranemei: gyalogos és kerékpáros.

Feltételei: A teljesítéshez fokozatonként legalább két gyalogos, vagy kerékpáros túrán kell részt venni, és egy-egy gyalogtúrán legalább 10, kerékpártúrán legalább 30 km-t kell teljesíteni.
Egy-egy fokozat teljesítéséhez a következő várak, fürdők, természeti ritkaságok és kiállítások közül egyet-egyet kell felkeresni.
Célszerű tehát a túrákat úgy szervezni, hogy az alábbi látványosságok egy részét érintsék alkalmanként.
A parádsasvári üveggyár meglátogatása, valamint a Felső-Tarjánkai és/vagy Várbükki erdészház felkeresése bármelyiket pótolhatja.

Várak: Siroki vár, Mátraderecskei Kanázs vár, Oroszlánvár (földvár)

Fürdők: Bükkszék, Mátraderecske, Parádfürdő

Természeti ritkaságok: Siroki Nyírjes tó, Parádfürdői Ilona-vízesés, Szent István-csevice, Klarissza-csevice, Siroki Barát és Apáca sziklák

Kiállítások: Parádfürdői-Cifraistálló, Parád-Palóc ház, Recski kényszermunkatábor

A teljesítés igazolása: Az érintési pontokon, illetve közelükben történt bélyegzéssel vagy fényképezéssel lehetséges.
Ennek hiányában a tábor gondnoka is igazolhatja a teljesítést.
A teljesítés igazolása történhet egyénileg vagy csoportosan is túrajelentésen, üres papíron vagy levelezőlapon. Az igazolásokon fel kell tüntetni a résztvevők nevét, születési évét és lakcímét a korábban leírtakon kívül. Az igazolás egy példánya a túramozgalom szervezőinél marad.

A teljesítés elismerése: Az erre a célra készült háromfokozatú kitűzők egyikének átadásával (megküldésével). A következő fokozat teljesítésekor a korábbi teljesítés(ek) igazolását be kell mutatni!

A kitűzők ára jelenleg: 100.- Ft / db

A túra szervezője: Papp László, Szent-Györgyi Albert Gyakorlóiskola
3300 Eger, Bartók Béla tér 4.
Tel.: 36 / 412-234