Jelvényszerző túramozgalom leírások

Túra tájegység: Egyéb

Országos Kék Túra OKT jelvényszerző túra mozgalom leírása

ORSZÁGOS KÉKTÚRA

OKT - Országos Kéktúra jelvény

Az országos kéktúra kiírása

A hazánkat átszelő "Kék" turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró szakosztálya hírdette meg az 1952. évben.
A Vasutas Szakszervezet természetjáró szakbizottsága ezt 1953-ban országos méretűvé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazó első füzetet.
Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását 1961-ben vette át a Magyar Természetbarát Szövetség.
Jelen ismertetô a Magyar Természetbarát Szövetség által 1988-ban kiadott "Országos Kék-túra útvonalvázlat és igazolófüzet" javított változata.
Javítást végezték: Bozó András és Pálmai Vencel

További javítást végeztem a 2007-es kiadású igazoló füzet alapján. Annak a füzetnek a helyszinelési munkáit Bozó András, Kammel László és Pálmi Vencel végezték.


AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA

 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői a Kék sáv turista jelzés útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.
 2.  
 3. A túra irányitója: a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ). 
 4. A túra útvonala: az e füzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írottkőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1128 km hosszúságban kék sávval ( Kék sáv turista jelzés ) jelzett Országos Kék turistaút.
 5. Ellenőrzőpontok: a füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg. 
 6. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva. 
 7. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő. A túraszakasz megszakításakorés újrakezdésekor is kell pecsételni. Felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak. A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek. 
 8. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat. A jelvényt az MTSZ adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.
 9. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.
 10. GYKT - Gyermek Kéktúra jelvény A Magyar Természetbarát Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú ún. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.
  A tájegységek a következők:
 11. Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)

  Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.

  A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.

  A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.

 12. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.

NÉHÁNY JÓTANÁCS

A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.

Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.

Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezenkívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.

A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.

Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.

Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.

Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.

Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat az MTSZ Gyalogtúra Bizottságával közöljék, lehetőleg írásban.

A szintadatok Írottkő - Hollóháza irányban az emelkedőket jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.) a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.

A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel. Itt a szintkülönbségek e kis útszakaszok feltüntetett irányában értendők.

Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).


TÁVOLSÁG-, SZINT- ÉS IDőADATOK ÖSSZESÍTÉSE:

 
 Induló és végpont Távolság (km) Szint (+/- m) Idő (óra:perc) Állapot
1.sz. túra: Írott-kő - Sárvár 69,5 +541/-1265 18:11'  
2.sz. túra: Sárvár - Sümeg 72,3 +553/-518 18:58'  
3.sz. túra: Sümeg - Keszthely 43,8 +792/-835 12:11'  
4.sz. túra: Keszthely - Tapolca 27,0 +510/-509 7:35'  
5.sz. túra: Tapolca - Badacsonytördemic 16,7 +477/-394 4:57' Teljesítve: 2007-12-08
6.sz. túra: Badacsonytördemic - Nagyvázsony 45,4 +1646/-1340 14:02'  
7.sz. túra: Nagyvázsony - Városlőd 24,2 +603/-557 7:00' Teljesítve: 2009-03-20
8.sz. túra: Városlőd - Zirc 41,0 +1128/-1045 12:03' Teljesítve: 2009-03-22-23
9.sz. túra: Zirc - Bodajk, Csókakő vm. 58,9 +1338/-1578 16:53'  
10.sz. túra: Bodajk, Csókakő vm. - Szárliget 49,7 +1322/-1235 14:34'  
11.sz. túra: Szárliget - Dorog 65,1 +2000/-2098 19:32'  
12.sz. túra: Dorog - Piliscsaba 18,6 +504/-402 5:27' Teljesítve: 2014-11-22
13.sz. túra: Piliscsaba - Hűvösvölgy 20,9 +541/-529 6:07' Teljesítve: 2016-06-11
14.sz. túra: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (Bécsi út) 14,2 +496/-602 3:45' Teljesítve: 2008-04-20
15.sz. túra: Rozália téglagyár (Bécsi út) - Dobogókő 22,2 +1058/-486 7:17' Teljesítve: 2008-05-11
16.sz. túra: Dobogókő - Visegrád, komp 24,2 +611/-1200 7:02' Teljesítve: 2008-06-15
17.sz. túra: Nagymaros - Nógrád 38,7 +1571/-1465 12:15' Teljesítve: 2015-05-16, 2016-03-26
18.sz. túra: Nógrád - Becske 60,2 +1806/-1839 18:02' 2016-04-30 (Katalinpusztáig)
19.sz. túra: Becske - Mátraverebély 69,6 +2047/-2087 20:43'  
20.sz. túra: Mátraverebély - Mátraháza 27,6 +1303/-774 9:05'  
21.sz. túra: Mátraháza - Sirok 21,6 +854/-1424 6:48'  
22.sz. túra: Sirok - Szarvaskő 19,9 +582/-512 5:55' Teljesítve: 2008-05-31
23.sz. túra: Szarvaskő - Putnok 57,3 +2085/-2164 17:44'  
24/a.sz. túra: Putnok - Aggtelek 31,1 +672/-460 8:52'  
24/b.sz. túra: Aggtelek - Bódvaszilas 31,4 +943/-1138 9:20'  
25.sz. túra: Bódvaszilas - Boldogkőváralja 62,7 +1190/-1192 17:35'  
26.sz. túra: Boldogkőváralja - Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) 51,6 +1580/-1557 15:39' Részben teljesítve: 2008-05-28
27.sz. túra: Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) - Hollóháza 42,9 +1460/-1345 13:08' Teljesítve: 2008-05-26,27,28
Összesen: 1128,2 +30213/-30550 332:24' 11/27 - 40,7%

{2007.11.28} Pontosítás a 2007-ben kiadott Országos Kéktúra - Útvonalvázlat és igazoló füzet - alapján.

A szintadatok Írott-kő -> Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10m szintemelkezés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.), a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.BEKÖTő ÚTSZAKASZOK ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE:

 
táv (km) szint (m) idő (perc)
1.sz. túránál: Kőszeg vá. - OKT 0,9 - 14
Tömörd aut.áll. - OKT 0,3 - 4
2.sz. túránál: Ötvös vá. - OKT 0,8 - 12
3.sz. túránál: Keszthely vá. - OKT 1,2 - 18
4.sz. túránál: Tapolca vá. - OKT 0,8 - 12
8.sz. túránál: Németbánya - OKT 1,1 - 16
Zirc vá. - OKT 0,2 - 3
9.sz. túránál: Bakonynána - OKT 0,6 - 9
OKT - Jásd 0,9 20 16
Kisgyónbánya - OKT 0,3 - 4
10.sz. túránál: Mindszentpuszta - OKT 0,2 - 3
OKT - Gesztes-vár 0,5 70 14
15.sz. túránál: Bécsi út, 18-as busz - Rozália téglagyár vasúti őrház 0,3 - 5
Nagymaros,komp - Nagymaros-Visegrád vmh. 0,4 10 7
18.sz. túránál: Magyarkút, Orgonavirág-th. - OKT 1,1 - 16
Becske-alsó vmh. - OKT 1,4 - 21
21.sz. túránál: Hármashatár-eh. - OKT 0,2 20 5
23.sz. túránál: OKT - Telekessy-eh. (Cementgyári üdülő) 0,3 30 8
24/b.sz. túránál: Jósvafő (bg) - OKT 0,2 30 6
Bódvaszilas vá. - OKT 0,7 - 11
26.sz. túránál: Sátoraljaújhely vá. - Nagy-nyugodó-nyereg 3,5 250 78
Összesen: 15,9 430 28TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL:

Kőszegi-hegység (1:25000) Kőszeg Tourist Kőszegi-hegység turista térkép Kemeneshát turista térkép
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000) 13
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség Zalai-dombság turista térkép Balaton-felvidék turista térkép
Keszthelyi-hegység (1:40000) 34
Balaton (1:40000) 41
Bakony északi rész (1:40000) 2 Bakony-hegység déli rész turista térkép Bakony-hegység északi rész turista térkép Bakony-hegység turista térkép
Bakony déli rész (1:40000) 3
Vértes (1:40000) 20
Gerecse (1:40000) 1 Gerecse-hegység turista térkép Pilis-hegység turista térkép Budai-hegység turista térkép
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000) 16
Budai-hegység (1:40000) 6
Börzsöny (1:40000) 5 Börzsöny-hegység turista térkép Cserhát-hegység turista térkép
Gödöllői-dombság (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Cserhát (1:60000) 8
Mátra (1:40000) 14 Mátra-hegység turista térkép Bükk-hegység turista térkép
Bükk északi rész (1:40000) 29
Bükk déli rész (1:40000) 30
Aggtelek, Jósvafő és környéke (1:40000) 1 Zempléni-hegység turista térkép Cserehát-hegység turista térkép Aggteleki-dombság, Gömör-Tolnai karszt turista térkép
Cserehát (1:50000) Csereháti Településszövetség
Zempléni-hegység északi rész (1:40000) 22
Aggtelek, Jósvafő és környéke (1:40000) 1 Országos Kéktúra turistaaltasz - Írottkőtől Hűvösvölgyig Országos Kéktúra turistaatlasz - Hűvösvölgytől Hollóházáig

Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, azonban tájékoztató jelleggel továbbra is felhasználhatók az 1:150000 méretarányú megyetérképek.

ÚTKÖZBEN HASZNÁLHATÓ VÁROSTÉRKÉPEK:

 • Kőszeg
 • Sárvár
 • Hévíz
 • Keszthely
 • Tapolca
 • Zirc
 • Tatabánya
 • Dorog
 • Budapest
 • Visegrád
 • Sátoraljaújhely

Megvásárólhatók egyes könyvesboltokban, ezenkívül Budapesten a térképboltokban is (VI. Bajcsy Zsilinszky út 37., VII. Nyár u.1., XIV. Bosnyák tér 5.)

A felsorolás az 1996 márciusi állapotot tartalmazza.

Szálláshelyek az MTSZ által időszakonként kiadott jegyzékekben találhatók.NEM TUDHATOM...

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

(Radnóti)

Kedves Barátunk!

Ha útrakel(t), örömmel üdvözöljük a kéktúrázók népes táborában. Túrája során nincs egyedül, mert hű segítőtársa a túra igazolófüzete valamennyi adatával és vázlatával. Hűségesen kíséri - sőt inkább vezeti - Önt ezenkívül Írottkőtől Hollóházáig a fákon, oszlopokon, épületeken ezer kilométeren át folyamatosan felfestett kék sáv jelzés.

Ha túrája során a lassan ismerőssé váló bélyegzőt a füzetébe nyomja, kérjük gondoljon a sok áldozatkész társadalmi munkásra, akik az Ön sikeres túrája érdekében létrehozták és fenntartják az útvonalat, gondoskodnak a bélyegzőkről, gondozzák az utakat, ösvényeket, festik a jelzéseket, vagy egyéb módon fáradoznak a túrázók érdekében.

Hazánk tájainak, emberi alkotásainak, történelmének és népének alaposabb megismerését segíti a természetjárás keretében ez a mozgalom.

A Kéktúra útvonalát kedvtelésből bárki végigjárhatja. Magának a Kéktúra jelvényének birtoklása azonban egy jelentős sportteljesítmény hivatalos és nyilvántartott elismerése. Ezért a jelvény csak a füzetben leírt szabályozás, a hivatalos kiírás feltételeinek pontos betartásával szerezhető meg.

A várhatóan több évig tartó sikeres teljesítés alatt sok-sok maradandó, kellemes élményt, vidám hangulatot, szép időjárást és jó erőt, egészséget kíván a

Magyar Természetbarát Szövetség
Az OKT - Országos kék túra bélyegzési helyei

Az OKT bélyegzők pontos helyei Irottkőtől Hollóházáig (Lektorálta az MTSZ Gyalogtúra Bizottsága) ~ 1999-ben

Szeretném folyamatosan frissíteni az oldalt. Ehhez szeretném kérni az erre járók segítségét is. Aki információval tud szolgálni egyes változásokról, azt az oldalra kihelyezem. Az okt - dzs-z.hu email címre várom a segítő szándékú emberek leveleit. Ha nem változott a helyzet, akkor is szívesen látom a frissítését az egyes pontoknak, hogy látszodjon az információ friss mivolta.

 • {2007.04.06.} Kikerült a lista, formázás
  Hely neve Túra ssz. Hely pontosítás Utolsó ellenőzés Ellenőrizte Teljesítés
1 Irottkõ 1.sz túra a kilátóhoz vezetõ piros jelzésen az erdõ szélén az egyik fán, fémbélyegzõ. ~1999 MTSZ weboldala
2 Hétforrás 1.sz túra a forráshoz vezetõ lépcsõsor mentén egy fán, fémbélyegzõ. ~1999 MTSZ weboldala
3 Kõszeg 1.sz túra a vasútállomás bélyegzõje (nincs külön OKT bélyegzõ). ~1999 MTSZ weboldala
4 Tömörd 1.sz túra a templom melletti villanyoszlopon. ~1999 MTSZ weboldala
5 Ablánc-malom 1.sz túra a Malomcsárda kerítésén, idõnként a csárdában. ~1999 MTSZ weboldala
6 Ölbõ Szeleste 1.sz túra a vasútállomás bélyegzõje. ~1999 MTSZ weboldala
7 Bögöt 1.sz túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
8 Csénye újmajor 1.sz túra a kápolna mellett. ~1999 MTSZ weboldala
9 Sárvár 1-2.sz túr a vasútállomás bélyegzõje. ~1999 MTSZ weboldala
10 Gérce 2.sz túra a polgármesteri hivatal udvarán a kerekeskúton és az italboltban. ~1999 MTSZ weboldala
11 Rózsáskerti erdészház 2.sz túra a kerítésen. ~1999 MTSZ weboldala
12 Hidegkúti erdészház 2.sz túra a kerítésen. ~1999 MTSZ weboldala
13 Káld 2.sz túra a Hubertus fogadóban és az iskola kerítésén. ~1999 MTSZ weboldala
14 Hosszúpereszteg 2.sz túra a templom elõtti kocsmában és a templom kerítésén. ~1999 MTSZ weboldala
15 Szajki erdészház 2.sz túra a bejárat elõtti villanyoszlopon. ~1999 MTSZ weboldala
16 Ötvös 2.sz túra Megváltozott bélyegzõhely. 2008-09-02 MTSZ Szajki-tavaktól Kisvásárhely irányába haladva, az ötvösi útról balra térve a Külsõ-erdõbe, az úttól mintegy 50 méterre egy fán, fém dobozban, fém és gumis bélyegzõ
17 Kisvásárhely 2.sz túra az iskola elõtti hirdetõtáblán. ~1999 MTSZ weboldala
18 Sümeg 2-3.sz túr a vasútállomás bélyegzõje. ~1999 MTSZ weboldala
19 Sarvalyi erdészház 3. sz túra a kerítésen. ~1999 MTSZ weboldala
20 Zalaszántó 3. sz túra a kocsmában (Fõ út 93.). ~1999 MTSZ weboldala
21 Rezi 3. sz túra a kocsmában (Petõfi út 2.). ~1999 MTSZ weboldala
22 Gyöngyösi csárda 3. sz túra az irodában. ~1999 MTSZ weboldala
23 Hévíz 3. sz túra az autóbusz pályaudvar büféjében. ~1999 MTSZ weboldala
24 Keszthely 3-4.sz. túra a vasútállomás bélyegzõje. ~1999 MTSZ weboldala
25 Vállus 4.sz túra a vegyesbolt falán a telefonszekrényben. ~1999 MTSZ weboldala
26 Lesenceistvánd 4.sz túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
27 Tapolca 4-5.sz. túra a vasútállomás bélyegzõje. 2007.12 Tatár József Teljesítve
28 Szentgyörgyhegyi turistaház 5.sz túra a ház melletti pihenõnél az egyik fán, fémbélyegzõ. 2007.12 Tatár József Teljesítve
29 Szigliget 5.sz túra A vár jegypénztárában bélyegeznek, vagy télen Martonnét lehet keresni a központban az Önkormányzat mellett. 2007.12 Tatár József Teljesítve
30 Badacsonytördemic 5-6. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje. 2007.12 Tatár József Teljesítve
31 Káptalantóti 6. sz. túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
32 Szentbékkálla 6. sz. túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
33 Balatonhenye 6. sz. túra a vegyesboltban és kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
34 Csicsói erdészház 6. sz. túra a ház elõtti fán. ~1999 MTSZ weboldala
35 Nagyvázsony 6-7. sz. túra a vár pénztárában. illetve a pénztár elõtt nyitvatartáson kívül. 2009-03 Tatár József Teljesítve
36 Kab-hegyi erdészház 7. sz. túra a ház elõtti fán. Úrkút - a kocsmában. 2009-03 Tatár József Teljesítve
37 Városlõd-Kislõd vá. 7-8. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje. 2009-03 Tatár József Teljesítve
38 Németbánya 8. sz. túra a kocsmában (csak délutánig van nyitva). 2009-03 Tatár József Teljesítve
39 Bakonybél 8. sz. túra A turistaház ajtaja mellett a rácson. 2009-03 Tatár József Teljesítve
40 Kõrishegy 8. sz. túra a lokátor állomás kerítésén. 2009-03 Tatár József Teljesítve
41 Borzavár 8. sz. túra A település közepén lévõ presszóban a buszmegálló mellett. 2009-03 Tatár József Teljesítve
42 Zirc 8-9. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje. 2009-03 Tatár József Teljesítve
43 Bakonynána 9. sz. túra a patak melletti ház tornácán. ~1999 MTSZ weboldala
44 Jásd 9. sz. túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
45 Csõszpuszta 9. sz. túra a barlangkutató bázis bejárati ajtajánál. ~1999 MTSZ weboldala
46 Kisgyónbánya 9. sz. túra kulcsosházakban és a büfében. ~1999 MTSZ weboldala
47 Isztimér 9. sz. túra a kocsmában és a Fõ utcában az OK jelzés mentén kerítésen. ~1999 MTSZ weboldala
48 Bodajk 9-10. sz. túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
49 Gánt 10. sz. túra a turistaházban és a Vértes csárdában. ~1999 MTSZ weboldala
50 Mindszentpuszta 10. sz. túra a kulcsosház kerítésén. ~1999 MTSZ weboldala
51 Kõhányáspuszta 10. sz. túra a kulcsosház büféjében és oszlopra szerelve fémládában. ~1999 MTSZ weboldala
52 Várgesztes 10. sz. túra a vár éttermében és a faluban a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
53 Szárliget 10-11. sz. túra a vasútállomáson. ~1999 MTSZ weboldala
54 Somlyóvár kulcsosház 11. sz. túra a ház tornácán lévõ ládában "nyalókák". ~1999 MTSZ weboldala
55 Koldusszállás 11. sz. túra az erdészházban, valamint az erdõbejáratnál lévõ fatáblán egy fémbélyegzõ. ~1999 MTSZ weboldala
56 Bányahegyi erdészház 11. sz. túra a ház elõtti fán. ~1999 MTSZ weboldala
57 Gerecse üdülõ 11. sz. túra a kerítés sarkán. ~1999 MTSZ weboldala
58 Pusztamarót 11. sz. túra a régi temtõnél egy fán. ~1999 MTSZ weboldala
59 Péliföldszentkereszt 11. sz. túra a templomudvarban a plébánián. ~1999 MTSZ weboldala
60 Mogyorósbánya 11. sz. túra a mûvelõdési ház büféjében. ~1999 MTSZ weboldala
61 Tokodi bánya 11. sz. túra Tokod déli végén lévõ kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
62 Dorog 11-12. sz.túra a vasútállomás bélyegzõje. ~1999 MTSZ weboldala
63 Klastrompuszta 12. sz. túra A Pálos-kolostorrom mellett lévõ pihenõnél. Korábbi:- a turistaház kerítésén és a szomszédos utcában lévõ vendéglõben. - 2007.09.09 Tatár József
64 Piliscsaba 12-13.sz. túra a vasútállomás melletti trafikban. ~1999 MTSZ weboldala
65 Hûvösvölgy 13-14. sz. túra a gyermekvasút forgalmi irodájában, vagy a pénztárában. 2008-04-20 Tatár József Teljesítve. Mi a forgalmi irodán kaptuk meg.
66 Hármashatárhegy 14. sz. túra Az Árpád-kilátó felõl érkezve az elsõ torony tövében egy beton villanyoszlopra szerelve. 2008-04-20 Tatár József Teljesítve.
67 Csúcs-hegy 14. sz. túra a Virágos-nyeregben lévõ Boróka büfé kerítésére szerelve. 2008-04-20 Tatár József Teljesítve.
68 Rozália téglagyár 14-15. sz. túra a vasút melletti bejáratnák a kerítésre szerelve. 2008-04-20 Tatár József Teljesítve.
69 Kevély-nyereg 15. sz. túra Két fán is fémbélyegzõ és az Ózon kemping portáján. 2008-05-11 Tatár József Teljesítve.
70 Pilisszentkereszt 15. sz. túra A település központjában a keresztezõdés feletti kocsmában. 2008-05-11 Tatár József Teljesítve.
71 Dobogókõ 15-16. sz. túra Az Eötvös L. turistaház ajtajánál. 2008-05-11 Tatár József Teljesítve.
72 Sikárosi erdészház 16. sz. túra a kerítésen. ~1999 MTSZ weboldala
73 Pilisszenlászló 16. sz. túra a kocsmában. ~1999 MTSZ weboldala
74 Pap-réti erdészház 16. sz. túra a kerítésen. ~1999 MTSZ weboldala
75 Nagy-Villám 16. sz. túra a vendéglõben és a kilátóban. ~1999 MTSZ weboldala
76 Visegrád 16. sz. túra a komp pénztárában. ~1999 MTSZ weboldala
77 Nagymaros 17. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje ~1999 MTSZ weboldala
78 Törökmezõ 17. sz. túra a turistaházban ~1999 MTSZ weboldala
79 Kisinóci turistaház 17. sz. túra a házban ~1999 MTSZ weboldala
80 Nagy-hideg-hegy 17. sz. túra a turistaházban ~1999 MTSZ weboldala
81 Nógrád 17-18. sz. túra a vasútállomáson ~1999 MTSZ weboldala
82 Magyarkút 18. sz. túra az Irma-forrás melletti kocsmában és az Orgonavirág panzióban ~1999 MTSZ weboldala
83 Katalinpuszta 18. sz. túra a kocsmában és a volt iskola kerítésén (belül) ~1999 MTSZ weboldala
84 õsagárd 18. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
85 Felsõpetény 18. sz. túra a kocsmában és a Gyermekotthon portáján ~1999 MTSZ weboldala
86 Romhány 18. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje ~1999 MTSZ weboldala
87 Kétbodony 18. sz. túra a Rákóczi u. 51. számú ház kerítésén ~1999 MTSZ weboldala
88 Becske 18-19. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
89 Szandaváralja 19. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
90 Cserhátsurány 19. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
91 Nógrádsipek 19. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
92 Hollókõ 19. sz. túra a tájházban és a fafaragó mesternél ~1999 MTSZ weboldala
93 Nagymezõpuszta 19. sz. túra a Bableves csárdában ~1999 MTSZ weboldala
94 Nagybárkány 19. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
95 Mátraverebély 19-20. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje ~1999 MTSZ weboldala
96 Ágasvári turistaház 20. sz. túra a házban ~1999 MTSZ weboldala
97 Mátraszentistván 20. sz. túra a Vidróczki csárdában ~1999 MTSZ weboldala
98 Galyatetõ 20. sz. túra a Nagyszálló portáján és a Holló Motel mellett villanyoszlopon ~1999 MTSZ weboldala
99 Nyírjesi erdészház 20. sz. túra a kerítésen ~1999 MTSZ weboldala
100 Vörösmarty turistaház 20. sz. túra a házban ~1999 MTSZ weboldala
101 Mátraháza 20-21. sz. túra az autóbusz állomáson ~1999 MTSZ weboldala
102 Kékestetõ 21. sz. túra a szanatórium portáján ~1999 MTSZ weboldala
103 Hármashatár erdészház 21. sz. túra a tornácon fémbélyegzõ ~1999 MTSZ weboldala
104 Sirok 21-22. sz. túra Hunor Étteremben Sirokon, (a vasútállomás bélyegzõje volt) 2008-05 Tatár József Teljesítve
105 Rozsnak puszta 22. sz. túra az erdészház elõtti fán 2008-05 Tatár József Teljesítve
106 Szarvaskõ 22-23. sz. túra A vasût állomásnél, a turistaház mellett a kerítésen. 2008-05 Tatár József Teljesítve
107 Telekessy erdészház 23. sz. túra a házhoz vezetõ lépcsõsor melletti fán ~1999 MTSZ weboldala
108 Bélapátfalva 23. sz. túra a faluban bármilyen bélyegzõ ~1999 MTSZ weboldala
109 Cserepeskõi barlang 23. sz. túra a barlang ajtaján ~1999 MTSZ weboldala
110 Bánkút 23. sz. túra a Justicia Síházban ~1999 MTSZ weboldala
111 Mályinka 23. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
112 Uppony 23. sz. túra a sportpálya melletti vegyesboltban és a jelzés melletti vadászházban ~1999 MTSZ weboldala
113 Putnok 23-24/a sz. túra a vasútállomás bélyegzõje ~1999 MTSZ weboldala
114 Kelemér 24/a. sz. túra a Tompa Mihály emlékházban ~1999 MTSZ weboldala
115 Gömörszõlõs 24/a. sz. túra a múzeum udvarán ~1999 MTSZ weboldala
116 Zádorfalva 24/a. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
117 Aggtelek 24/a-24/b sz. túra a barlang pénztárában ~1999 MTSZ weboldala
118 Jósvafõ 24/b. sz. túra a barlang pénztárában és a Tengerszem Szálló portáján ~1999 MTSZ weboldala
119 Derenk 24/b. sz. túra a jelzés mentén az eligazító táblás fa törzsén ~1999 MTSZ weboldala
120 Szabó-pallag erdészház 24/b. sz. túra a ház tornácán ~1999 MTSZ weboldala
121 Bódvaszilas 24/b-25. sz. túra a vasútállomás bélyegzõje ~1999 MTSZ weboldala
122 Bódvarákó 25. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
123 Tornabarakony 25. sz. túra a plébánián ~1999 MTSZ weboldala
124 Rakacaszend 25. sz. túra a cigánykocsmában ~1999 MTSZ weboldala
125 Felsõvadász 25. sz. túra a kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
126 Abaújszolnok 25. sz. túra a kulcsosház gondnokánál (szemben a kulcsosházzal) ~1999 MTSZ weboldala
127 Baktakék 25. sz. túra a kocsmában és a templomhoz közeli boltban ~1999 MTSZ weboldala
128 Fancsal 25. sz. túra a kocsmával szembeni kerítésen ~1999 MTSZ weboldala
129 Gibárt 25. sz. túra a vízierõmû ügyeletén ~1999 MTSZ weboldala
130 Hernádcéce 25. sz. túra Alsócéce fõterén a jelzés mentén magánháznál ~1999 MTSZ weboldala
131 Boldogkõváralja 25-26. sz. túra a vár pénztárában (tavasztól-õszig) és a Bodókõ kocsmában ~1999 MTSZ weboldala
132 Regéc 26. sz. túra a vegyesbolt-kocsmában 2006.11 Tatár József
133 Istvánkúti erdészház 26. sz. túra a ház elõtti fán ~1999 MTSZ weboldala
134 Eszkála 26. sz. túra a ház elõtti fán ~1999 MTSZ weboldala
135 Makkoshotyka 26. sz. túra a vegyesboltban és a fõ utcai kocsmában 2008-05 Tatár József Teljesítve
136 Cirkáló-tanya 26. sz. túra az erdészház fészerének oldalán 2008-05 Tatár József Teljesítve
137 Sátoraljaújhely - Bányi-nyereg 26-27. sz. túra Vágáshuta felõl érkezve, Bányi-nyereg elõtt az országúthoz érkezve a kerítésen (a vasútállomás bélyegzõje) 2008-05 Tatár József Teljesítve
138 Vágáshuta 27. sz. túra A vegyesbolt-kocsma elõtt 2008-05 Tatár József Teljesítve
139 Nagyhuta 27. sz. túra Az önkormányzat elõtti kerítésen a tartó (a kocsma falán lévõ villanyóraszekrényben) 2008-05 Tatár József Teljesítve
140 Nagybózsva 27. sz. túra A faluház elõtti villanyoszlopra szerelve 2008-05 Tatár József Teljesítve
141 Füzér 27. sz. túra Zárva volt a kocsma. ABC-ben kaptunk céges pecsétet. (a vegyesboltban és a kocsmában ) 2008-05 Tatár József Teljesítve
142 László tanya 27. sz. túra az Bodó-réten üdülõ büféjében 2008-05 Tatár József Teljesítve
143 Hollóháza 27. sz. túra a Porcelán Múzeumban, vagy a Porcelán múzeum portáján. 2008-05 Tatár József Teljesítve
Forrás: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/utleiras/kekbely.htm Országos Kék-túra bélyegzési helyek.

A KÉKTÚRA SZAKASZ JELVÉNYEK

Nem csak a teljes Kéktúra teljesítéséért, hanem bizonyos szakaszainak bejárásáért is járnak bizonyos jelvények. Ezeket nem az MTSZ, hanem a Csongrád, a Heves és a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetségek adhatják ki, ha a túrázó teljesíti az adott jelvényszerző túramozgalom kiírásában szereplő feltételeket - azaz igazoltan bejárja a megyei szövetségek által előírt résztávokat.

Dorogtól Nógrádig jelvény A Dorogtól Nógrádig jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Dorogtól Nógrádig terjedő szakaszainak bejárása, majd a pecsétekkel ellátott igazolófüzet, vagy (biztonságosabb megoldásként) az igazolófüzet 7. (ez tartalmazza a személyes adatokat - a jelvény megszerzésének egyik feltétele, hogy a túrázó valamilyen egyesület/szakosztály, ezáltal az MTSZ tagja legyen, melyet ezen az oldalon igazol az egyesület/szakosztály az egyesületi pecséttel és a szakosztályvezető aláírásával) és 38-48. oldalai fénymásolatának elküldése a szövetség postacímére (Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség - 6720 Szeged, Victor Hugo utca 1.). A jelvényt postafordultával (2-3 hét) küldik, és kérik a teljesítőt a jelvény előállítási árának és a postaköltségnek rózsaszín csekken történő megfizetésére. Érdeklődni a szövetségnél Benedek Jenőnél lehet, hivatali időben (szerda 16:30-18:30) a (+36-62) 548-095-ös vagy a (+36-20) 3809952-es telefonszámokon.

Mátra-Bükk jelvény A Mátra-Bükk útjain jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Mátraverebélytől Putnokig terjedő részének bejárása, és ennek igazolása, mely az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan történhet. Ebben az esetben is vagy a teljes igazolófüzetet, vagy a 7. (azonban nem feltétel a túraszövetségi tagság) és 56-63. oldalakat kell bemutatni - viszont a 63. oldalt mindenképpen eredeti példányban kell elküldeni vagy személyesen prezentálni, mert ezen történik az igazolás, és így akarják meggátolni, hogy egy füzet fénymásolatával többen is jelvényt szerezzenek (ami egyébként mélyen sérti a túrázás szellemiségét). A jelvényt a (Heves Megyei Természetbarát Szövetségnél - 3300 Eger, Dobó tér 6/a) lehet igényelni. Személyes ügyintézés esetére hasznos információk: a 6/a valójában a Dobó teret a Kossuth Lajos utcával összekötö Eszperantó sétányon található, ahol is egy többemeletes épületet kell keresni, a bejáratánál APEH felirattal. A szövetség a III. emeleten található, Franczia Istvánt kell keresni (érdeklődni telefonon hivatali időben, azaz csütörtökön 14-17 óráig a (+36-36) 312-888-as telefonszámon lehet). Itt is a jelvény árának és a postaköltség összegének megtérítését kérik.

OKT Veszprém megyei szakasz jelvénye A Veszprém Megyei Kéktúra jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Sümegtől Bodajkig terjedő szakaszának bejárása, és ennek igazolása az első esetben leírtak szerint, csak itt a 7. (itt sem feltétel a túraszövetségi tagság) és a 18-31. oldalak bemutatásával (fénymásolt példány is elegendő). A postacím, ahova a teljesítést igazoló dokumentumokat kell küldeni: (Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség - 8201 Veszprém, Wartha Vince u. 3.). A jelvény postaköltségét a jelvénnyel együtt érkező sárga csekken kell befizetni. Érdeklődni hivatali időben (kedden 14:30-tól) Mag Évánál lehet a (+36-70) 252-5697-es számon, vagy a (+36-88) 426-211-es központi számon.