Túra leírások, turista információ, élmény, ismertető

Magyarországi várak, vár látogatásaink

Ónod vára
nodi vr bstyja
2006-11-11
Az ónodi vár Ónod településen található. Most újra megindult a vár feltárása, és helyreállítási munkálatai. nod vra a trtneti Borsod vrmegye keleti szln, a Saj jobb partjn ll. Itt, a Hernd torkolatnl forgalmas tkelőhely (a krmi rv) alakult ki. A vrat a XIV. szzad vge fel, az I. Lajos halla utni zavaros hatalmi helyzetben Cudar Pter kezdte pteni a falu temploma krl. Az okleveles adatokat az satsok megerőstettk. Saj melletti sk terle
Csák vára
2005-04-09
A csáki-vár romjai alulról nézve. Cskvrtl szaknyugatra, a Kőhnys-puszta kzelben, a Vrtes egyik hegycscsn - 207 mter magasan - llt egykor a Cski vr. A vr falainak a felsznen kevs nyoma tallhat, s alaprajzi elrendezse feltrs nlkl ma mr nem llapthat meg. A vr ptője Anonymus szerint Szabolcs vezr unokja Csk volt, mert mint rja: "rpd vezr pedig innen (ti. Bodajk hegytől) kelet fel Elődnek, Szabolcs apjnak nagy erdőt adott, melyben Szabolcs unok
Csókakõ vára
2005_0620Image0039.JPG
2006-06-06
Csókakõ vára a Fejér megyei Csókakõ nevezetessége, a megye lényegében egyetlen középkori eredetû, a török idõkben is használt vára. Székesfehérvártól északnyugati irányba haladva, már messzirõl az utazók szemébe tûnik a a vár, ami a Vértes hegység szélén, 479 m tengerszint feletti magasságon, egy sziklaplatón épült. Stratégiailag kedvezõ fekvésû, mivel a mai 81-es út elõzményét, a Gaja-patak völgyében haladó utat ellenõrizte. (Ez az út azonos a
Csesznek vára
A cseszneki vr
2007-01-06
A Bakony hegységében elbújva, egy sziklaszirten láthatóak Csesznek várának festõi kõfalai. Ez az erõdítményünk az 1241–42-es tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülötte. Az elsõ várat a Bana nembeli Jakab báró, kardhordozómester emeltette egy védelemre kiválóan alkalmas sziklacsúcson. A XIV. század elején a Csák nemzetség vásárolta meg, tõlük cserével Anjou Károly király csatolta az uralkodói birtokokhoz a vadban bõvelkedõ területet.
Drégely vára
Drgely vra - Drgelyvr
2007-02-10
Drégely vára egy vár a Börzsöny északi részén, Drégelypalánk és Nagyoroszi községektõl egyforma távolságra, a zöldellõ hegyek egyik 444 méter magas sziklacsúcsán. A mongol könnyûlovasok elvonulása után, a horvát tengerpartról hazatérõ Árpád-házi IV. Béla király parancsára végrehajtott várépítések idején emeltette a környezõ területeket birtokló Hontpázmány nemzetség. Elsõ, fennmaradt okleveles említése 1285-bõl származik, akkoriban Hont
Eger vára
Az egri vr bejrata
2005-10-15
Az egri vár Eger nagy történelmi múltú vára. A hozzá fûzõdõ leghíresebb történelmi esemény az 1552-es ostrom, amikor a várvédõk Dobó István kapitány parancsnoksága alatt visszaverték az Oszmán Birodalom túlerõben lévõ seregét. Eger történelmi múltú városát a hasonló nevû patak két oldalán találhatjuk a Bükk déli lábainál. Szent István király itt alapította meg az elsõ püspökségek egyikét, az Egri fõegyházmegyét, melynek területe egészen
Esztergom vára
Az esztergomi vr
2006-08-26
Az esztergomi vár a Duna jobb partján emelkedõ, több mint ötven méter magas, szakadékos oldalfalakkal határolt magaslaton áll. A vár Magyarország középkori történelmének kiemelkedõ fontosságú helyszíne. Déli részén mûködik a Várszínház, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, valamint a Panoptikum. Az épületegyüttes 2008-ban elnyerte a az Európai örökség helyszíne kitüntetõ címet. Az esztergomi Várhegy királyi palotájának építését Géza
Füzér vára
A falubl nzve a vr
2006-11-06
A Füzéri vár felújítás alatt van jelenleg. A falu felett 150m-rel helyezkedik el. Látogatható, a közelben tartózkodnak akiknél a kulcs van. Az egyik legrgibb rpd-kori vrunk trtnete hven tkrzi a magyar np vrzivataros vszzadait. Hogy mikor plt, nem tudni biztosan. Tudjuk, hogy a Kompolt nemzetsgbeli Adronicus tulajdona volt, s hogy tőle vsrolta meg II. Endre. A tatrjrs idejn - a felvidki vrakhoz hasonlan - nem kerlt az
Hollókõ vára
A hollki vr
2006-07-29
A Hollókõi vár a Cserhát hegyei között, az UNESCO által a Világörökség részévé nyilvánított palóc település, Hollókõ közelében, egy kiugró sziklaszakadék szélén áll. A hollókõi várat a Kacsics-nemzetség Illés ágának tagjai a tatárjárás után kezdték építeni a falu melletti sziklára (az öregtorony alsó szintjeit Kacsics András valószínûleg még a tatárjárás elõtt emelte). Az erõdítményt az évszázadok során fokozatosan bõvítették: fal
Krasznahorka vára vára
Krasznahorka vra
2008-06-06
A Rozsnyói-katlan egy szembetûnõ nem erdõsített hegycsúcsán, Rozsnyótól (Ro¾òava) keletre emelkedik Krasznahorka vára (hrad Krásna Hôrka). Egyik fõ látványossága Jókai Mór A lõcsei fehér asszony címû regényéhez témául szolgáló Andrássy-Serédy Zsófia múmiája. Az eredeti gótikus stílusban épült vár 1320-ban keletkezett. A szabálytalan háromszöges alaprajzú nem nagy várból az ún. felsõ várudvar maradt fenn. A várat a török veszély idején kezdt
Mecsekndasd vára
Vr rszlet. Maradvny ablak.
2006-04-09
Az Óbányai-völgy bejáratánál, a hegy tetején kereszttel jelzett helyen találhatók a Réka-vár romjai. A várat Skóciai Szent Margit szülõhelyeként tartja számon a két nemzet. A községtõl nyugatra a Halász-patak (vagy a nép nyelvén Rák-patak) mellett, a 70 m magas Várhegy lapos tetején találhatók a nádasdi vár maradványai. A szakemberek szerint kb. 200 m hosszú, 36 m széles várudvart terméskõbõl rakott 3 m vastag fal övezte, ennek maradványai egyes szakaszo
Nógrád vára
Ngrd vra alulrl a feljrrl.
2007-11-15
A nógrádi vár az Ipoly folyó által félkörívbe fogott Börzsöny belsejében megbújó Nógrád község névadó vára, amely a környezõ vidékbõl hatvan méterre kimagasodó, nagy területû fennsíkot koronázza. A 11. század várépítkezéseinek megfelelõen fagerendákból alkotott, kazettás szerkezetû, majd földdel töltött várfalak jelentették a védelem erejét. Így épülhetett a nógrádi ispánsági vár is. Az évszázadokon át királyi kézben lévõ birtok
Nagyvázsony vára
Nagyvázsony vára
2007-12-09
A szabályos téglalap alaprajzú, külsõtornyos vár a Séd patak partja mentén, egy alig kiemelkedõ dombon épült. A vár magva a XV. századi eredetû, egykor 25 m magas, 10x12 m méretû, alul 2-2,5 m, felül alig 1 m vastag falú négyzetes lakótorony, az ehhez északról csatlakozó kõfallal körülvett várudvar és a keletrõl bevezetõ kaputorony. A lakóépületbe az elsõ emeleten nyílt, csapóhídként leengedhetõ külsõ ajtón keresz
Pcsvrad vára
2006_0409Image0077.JPG
2006-04-09
A 6-os számú fõtról lekanyarodva érhetõ el Pécsvárad települése, a településen belül a hegyoldalban álló templom tornyát követve lehet megtalálni a várat. Budapest felõl érkezve, Mecseknádasd után, a Mecseken átkelve táblák jelzik Pécsváradot. Története: A vár egy Szent István királyunk által alapított bencés monostorra épült. A Szent Benedek atyáról elnevezett apátságot Szent István halálának évében, 1038-ban szentelték fel, alapítólevelébe
Pusztavár vára
Pusztavr falmaradvnyai
2007-04-29
Pusztavár Komlóska felett található. Egy hegygerincen terül el. Az önkormányzat pár éve megtisztogatta a vár környékét, ezt azért amikor mi ott jártunk, már a természet hódította vissza.
Regc vára
Regcrl a vr ltkpe
2005-11-24
A regci vr tlen a falu felõl nzve.
Regc vára
Regc vra
2005-07-01
A Regéci vár egy 1300 körül épült vár a Zempléni-hegység középsõ részén. I. Lipót császár rendelete értelmében Caprara generális a várat 1686-ban leromboltatta, azóta már csak a romjai állnak. Regéc nevét, ami szláv eredetû és szarv, földnyelv a jelentése 1298-ban említik elõször, megemlékezve arról, hogy a Baksa nembeli Simon fia György Regéc alatt ütközött meg 1285-ben egy, az úgynevezett második tatárjárás során az országra tört tatárok egy
Salgóvár vára
Salgvr falai
2007-10-22
Salgóvár a Börzsöny nyugati részén található Nagybörzsönybõl megközelíthetõ hegy tetején található. Pár szikla, és falmaradvány kivételével nem sok látszik a korábban itt található várromból.
Srospatak vára
A srospataki vr
2005-07-01
A srospataki vr.
Siklós vára vára
A siklsi vr
2008-11-22
A siklósi vár hazánknak fontos történelmi nevezetessége. Erõdjének elsõ falait még a 13. szd-ban, 1251 körül rakták le. Az elsõ írásos emlék 1297-bõl való és a pécsi káptalanság irattárában megtalálható. Ekkor már várnagya (castellánusa) volt OMODEUS de TOPORD személyében aki SOKLYOSY PÉTER várnagya. A török 1543-ban több napig tartó ostrom után foglalta el a várat. Vas Mihály a vár kapitánya sokáig ellenállt a túlerõnek. Csak akkor adta fel, amiko
Sirok vára
Sirok vra
2008-05-31
Sirokon jártunk szintén egy OKT teljesítés során. A vártól indult a túra. A vár romos, de látogatható, azonban a lépcsõk elkoptak, vigyázva kell közlekedni a várban.
Szécsény vára
Szcsnyi vr romjai
2006-07-29
A szécsényi vár romjai.
Szabadbattyán vára
Szabadbattyn - Kulavr.
2006-06-06
Szabadbattyánban található a Kulavár nevû torony.
Szarvaskõ vára
Szarvask vra
2008-05-31
Szarvaskõ településen jártunk, az Országos Kéktúra teljesítése miatt. A várhoz nem mentünk fel, ugyanis onnan folytatódik majd egyszer a túra. A kép a vár alól készült.
Szigliget vára
Szigliget vára
2007-12-08
A szigligeti vár Szigligeten a Balaton mellett. A tapolcai medence délnyugati részén, régen a Balaton szigetét képezõ 230 m magas vulkánikus hegy tetején állnak az észak-déli irányú, szabálytalan alaprajzú, belsõtornyos, késõbb külsõtornyos rondellás alsó várral bõvített vár maradványai. A meglévõ vár alaprajza kevés módosítással ma is õrzi a XVI. századi alakját. A vár legkorábbi része a megtört, nyújtott téglalap alapra
Tata vára
A tatai vr
2005-05-21
A tatai vár.
Torna vára vára
2008_0607Image0048.JPG
2008-06-06
A Gömörbõl a Szepességbe vezetõ út védelmére emelt tornai vár alapítása a múlt homályába vész. Egyes források szerint az addig királyi birtokot a tatárjárás idején az ország védelmében kimagasló érdemeket szerzett Tornai nemesi família kapta meg IV. Béla királytól. Egy 1357-bõl származó oklevél szerint Luxemburgi Zsigmond engedélyt adott az akkori birtokos Tornai Jánosnak a vár kibõvítésére és átépítésére, a következõ évtizedekben az új kõvár
Toroczkó vára
A Toroczki vr
2006-06-06
Erdélyben található Torda közelében Toroczkó. A Székelykõ alatt található a település, és pár kilométerre tõle a vár. Fenn van egy kimagasló dombon, romos, de ennek ellenére jó állapotban van a vár.
Várgesztes vára
A vrgesztesi vr
2005-06-24
A várgesztesi vár. Turista szállóként és étteremként is üzemel. Ingyen nem látogatható. A vrgesztesi vr a vrtesi vrrendszer legnagyobb s legjelentősebb tagja volt. Első okleveles emltsekor, 1332-ben is mr kirlyi vrknt szerepelt. A belső vr szablyos tglalap alaprajz, melynek klső falai nagyrszt a msodik emelet ablakknyklőinek magassgban llnak. A vr szaki homlokzatn van a kapubejrat - mely flkrves zrds s egyszerű lszedssel dsztett. Az 1
Veszprém vára
A veszprmi vr
2006-07-08
A veszprémi-vár bejárata.
Visegrád vára
A visegrdi vr
2006-08-26

Visegrád vára
Visegrd pihen a vrban
2006-08-04

Visegrd vára
Visegrdi vr
2006-01-20
A visegrdi kett?s vrrendszer egyike a tatrjrs tanulsgait felismer? IV. Bla ltal ptett vraknak. Jelent?sgt egszen a trk korig meg?rizte. Egyszerre tbb fontos funkcit is betlttt: vdte a Duna vlgyt, ellen?rizte a Buda-Esztergom kereskedelmi tvonalat s egyttal vmhely is volt. A vr kt rszb?l ll Az alsvr pttetst IV. Bla kezdte el 1247 krl. Klnlegesnek szmtott, ugyanis nem az t mell ptettk, mint ahogy szoks volt, hanem az t keresztl futott a vr bels?

Egyéb túra , turista tudnivalók

A turista tízparancsolata.
Túra-, turistajelzések. Turista induló csomag. Turista térkép jelzések.
Turista térkép jelzések, kis összefoglaló térkép olvasáshoz.
Túrázással kapcsolatos weboldalak gyüjteménye.
Turistaház, kulcsosház, szálláshely - saját tapasztalaim
Az erdő fohásza - A turizmus alapja
Turista mozgalmak, jelvényszerző túramozgalom kiírások
Várak, vár látogatás túra
Hungary Card, Magyarországi turizmus kártya, saját tapasztalok, és felhasználás
Kisvasút, erdei vasút tapasztalataim
Turista hírek, információk
Turista. A kifejezés mit takar?
Magyarorszag terkep