Túra leírások

/Túra, túrázás

Turista hírek, túrázással kapcsolatos információk

Felhívás, MÁV vasútvonalak megmentésére
2007-11-03 21:03:54

Felhívás, MÁV vasútvonalak megmentésére


a GKM által 2007. október 25-én „szüneteltetésre” javasolt, de turisztikailag országos jelentõségû MÁV vasútvonalak megmentésére
A GKM honlapján (www.gkm.hu) 2007. október 25-én megjelent lista alapján a minisztérium – a 2007. március 4-én leállított 14 vonal után – újabb, 38 vonalon kívánja leállítani a személyforgalmat, ill. „38 vasútvonal esetében nem tartja indokoltnak, hogy azokat az országos hálózat keretében mûködtesse tovább”.
„A gazdasági és közlekedési miniszter a társadalmi egyeztetést követõen, valamennyi szempont együttes mérlegelésével hoz döntést arról, hoigy a tárca mely mellékvonalakon kíván személyszállítást megrendelni a 2007/2008. évi menetrend bevezetésével.” – közölte a vasúti mellékvonalakon végzett közforgalmú személyszállítás felülvizsgálatáról szóló egyeztetésre (2007.10.25.) invitáló GKM meghívó.
A társadalmi egyeztetésre, az érintett önkormányzatok kezdeményezésére térségi vasútvonallá történõ átminõsítés megindítására a tárca 7 munkanapot (!) adott, a szüneteltetési listát a miniszter 2007. november 7-én, 30 nappal a menetrendváltozás elõtt véglegesíti.
„…A térség életének és gazdaságának hosszú távú fenntarthatóságát, foglalkoztatottságát és gazdasági növekedését befolyásoló, a vasútvonalak megszüntetésérõl szóló döntés elõtt feltétlenül szükségesnek tartok egy körültekintõ, környezetvédelmi, turisztikai, technikai és örökségvédelmi szempontokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a térségi szerepvállalás megerõsödését is figyelembe vevõ vizsgálat elvégzését. Mindemelett indokolt az érintett régiók, megyék, kistérségek, települések vezetõivel való konzultáció lehetõségének biztosítása, amely a fentiek alapján a gazdasági és közlekedési miniszter (minisztérium) feladata.…” Dr. Lamperth Mónika, Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter
2006. szeptember 25. (Szám: 1-a-1373/2006.)
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 1. sz. melléklete határozza meg az országos törzshálózati vasúti pályákat, ennek II. Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák fejezetében szerepelnek a szüneteltetésre elõterjesztett Almásfüzitõ–Esztergom-Kertváros (2b), Székesfehérvár–Komárom (5), Hegyeshalom–Csorna (16), Körmend–Zalalövõ (22), Mezõfalva–Paks (42), Börgönd–Sárbogárd (45), Villány–Mohács (65), Balassagyarmat–Ipolytarnóc (78b) vonalak, vagyis ezek nem mellékvonalak. Néhányuk vonalvezetése jól oldja az ország sugaras elrendezésû, fõvárosközpontú vasúthálózatának hátrányait (pl. Komárom–Székesfehérvár /5/ – Börgönd–Sárbogárd /45/ –Bátaszék/Dombóvár). A közelmúltban újjáépített ill. felújításra kerülõ vonalakat összekötõ Zalalövõ–Körmend vonal a tranzitforgalomban, a kamionszállításban sokkal nagyobb szerepet kaphatna a hírhedt 86-os út tehermentesítésével (Hegyeshalom–Csorna–Szombathely–Körmend–Zalalövõ–Õrihódos/Szlovénia).
A GKM elõterjesztése a jelenlegi vasúti közlekedési szituációból indul ki, nem a közlekedésszervezéssel, fejlesztésekkel elérhetõ forgalmi lehetõségekkel tervez, különösen hátrányosan érinti az elmaradott régióként számontartott térségeket (Békés és Szabolcs–Szatmár–Bereg megye, abaúji kistérség), a környezetvédelmi, (öko)turisztikai szempontokkal nem megfelelõ súllyal számol. A szüneteltetésre javasolt vonalak között olyanok is vannak, amelyek turisztikailag kiemelkedõ jelentõségûek, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, mûemléki látnivalók – azaz turisztikai vonzerõk – környezetbarát megközelítését (kerékpárszállítással) teszik lehetõvé, jól szolgálják az ifjúsági turizmust.
Egyet kell érteni a Magyar Közlekedési Klub megállapításával, miszerint „a turizmust, az idegenforgalmat, a rekreációs célú utazásokat, a kerékpárszállítást, a családi, ünnepi események utazásait – bár ez jogszabályi szinten nem meghatározott – kirekesztik a közszolgáltatás keretébõl, így ezek a közlekedési igények ellátatlanul maradnak”.
A Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR) Közlekedési Tagozata megfontolásra ajánlja a Kecskemét–Kiskunmajsa (149) közötti, a Kiskunsági Nemzeti Park megközelítését segítõ bugaci kisvasút, a Kisújszállás–Kál-Kápolna (102), ill. a Karcag–Berekfürdõ–Tiszafüred (103) között közlekedõ, a Tisza-tó üdülõkörzet elérését (kerékpárszállítás) szolgáló, és a 78-as sz. Balassagyarmat–Ipolytarnóc (nemzeti parki bemutatóhely) vasútvonalak személyforgalmának fenntartását. A MATUR ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja a 87-es sz. Eger–Szilvásvárad(Szalajka-völgy)–Putnok, valamint a Szerencs–Abaújszántó–Boldogkõváralja–Korlát-Vizsoly–Gönc–Hidasnémeti (98) vasút személy-forgalmának megszüntetését.
A tervezet figyelmen kívül hagyja az Országgyûlés Sport és Turisztikai Bizottsága 4/2006–10 sz. állásfoglalását az idegenforgalmi jelentõséggel bíró vasútvonalakról (2007.06.12.):
„…sajnálattal állapítjuk meg, hogy a tervekben szerepel több olyan vasútvonal is, melyek kiemelt idegenforgalmi jelentõséggel bírnak: világörökségi helyszínek, nemzeti parkok megközelítését is szolgálják. … A bizottság fontosnak tartja, hogy lehetõség szerint minél több helyen megmaradjon a környezetbarát, kényelmes megközelítési lehetõség, ami a több érintett helyszínen is tervezett aktív turisztikai fejlesztéseket is szolgálja, például a kerékpárszálítás megkönnyítésével.”
A 87-es sz. Eger–Szilvásvárad (Szalajka-völgy)–Putnok vasút:
A vonal Észak-Magyarország turisztikai „fõvárosát”, Egert a szarvaskõi sziklaszoroson át (alagutak) szép vonalvezetéssel kapcsolja össze a Bükki Nemzeti Park nyugati látogatóközpontjával, Szilvásvárad–Szalajka-völggyel. Csatlakozik az országosan ismert kisvasúthoz, lehetõvé teszi a lovas és egyéb rendezvényeket tömegesen felkeresõk környezetkímélõ utazását. Szilvásvárad–Szalajka-völgy a Bükkbe irányuló turistautak, kerékpártúrák kiindulópontja. A közelmúltban elbontott szalajka-völgyi iparvágány helyreállításával a személyvonatokról közvetlen (!) átszállást lehetne biztosítani a kisvasútra, ami vonzóbbá tehetné a gépkocsis közlekedéssel szemben. A Szilvásvárad–Putnok vonalrész elmaradott térségeket tár fel, közelebb hozza egymáshoz a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Parkot (kerékpárszállítás!).
Szerepe az észak felé, Felnémet irányába terjeszkedõ Eger elõvárosi vasútjaként is kiteljesíthetõ, a (Bp.–)Füzesabony–Eger szerelvények egy része Egervár érintésével Felnémetig is közlekedtethetõ (a vonal idáig villamosított), az északi lakótelepnél a bevásárlóközpontoknál új megálló létesíthetõ. A vonal megszûnése, forgalmának közútra, autóbuszra terelése a (Bp.–)Füzesabony–Eger vonal forgalmára is negatívan hat, mivel Egerben a buszállomás és a vasútállomás jelentõs távolságra van egymástól.
Eger és Szilvásvárad kötöttpályás, nagy kapacitású összeköttetése a múlt szerencsés öröksége, melynek felszámolása a Zöld Turizmus Évében rossz üzenet lenne a nemzeti parkok környezetkímélõ megközelítésének, az ökoturizmus körülményeinek fejlesztéséért tevékenykedõ köz- és civil szférának.
„Kerékpártúra Szilvásváradról Aggtelekre: Eger vagy Putnok felõl a térség megközelítése vonattal a legegyszerûbb…” (Zöld út 2007, 52 túra, 52 hétvége – a Magyar Turizmus Zrt. kiadványa)
A 98-as sz. Szerencs–Abaújszántó–Boldogkõváralja–Korlát-Vizsoly–Gönc–Hidasnémeti vasút:
Az elmaradott abaúji régiót átszelõ, a Zempléni-hegységbe, a Zempléni Tájvédelmi Körzetbe irányuló gyalogos (Boldogkõváralja: Országos Kéktúra) és kerékpáros túrák kiindulópontjait, mûemléki látnivalókat (Boldogkõváralja: vár, Vizsoly: ref. templom, Gönc: Huszita ház) összekötõ vonalat Abaújszántó és Hidasnémeti között min. május 1. és október 31. között egy reggeli és egy késõdélutáni járatpárral mûködtetni kellene.
A legutóbbi menetrendváltozáskor Hidasnémetiben a Miskolc–Hidasnémeti (90) fõvonalhoz az alábbi „csatlakozásokat” alakította ki a MÁV Zrt.:
Miskolc felõl Hidasnémetibe érkezik: 6:13 9:29 (gyors) 10:13 14:13 16:13 20:13
Hidasnémetibõl Szerencs felé indul: 6:07 10:07 14:07 16:07 20:07
Vagyis mivel egész nap minden szerencsi vonat 5 perccel hamarabb elindul Hidasnémetibõl a Miskolcról beérkezõ személyvonathoz képest, az utas több esetben majd’ 2 órás (!) várakozásra kényszerül.
Szerencs felõl Hidasnémetibe érkezik: 5:52 7:52 11:52 15:52 17:52 21:52
Hidasnémetibõl Miskolc felé indul: 5:47 7:47 11:47 15:47 17:47 18:35 (gyors) 21:47
Vagyis mivel egész nap minden miskolci személyvonat 5 perccel hamarabb elindul Hidasnémetibõl a Szerencsrõl beérkezõ vonathoz képest, az utas több esetben majd’ 2 órás (!) várakozásra kényszerül.
A vonal szerencsi végállomásán 21 perc az átszállási idõ, tehát „beleférne” a hidasnémeti csatlakozást biztosító, Szerencsrõl 10 perccel korábban, ill. Hidasnémetibõl 10 perccel késõbben történõ indulás. A vonal közlekedésébe Abaújszántón még egy 9 perc idõveszteséget okozó átszállást is beiktattak…
Alapos a gyanú, hogy ezzel a menetrenddel „ágyaztak meg” azoknak az utasforgalmi adatoknak, melyekre hivatkozva most a jó mûszaki állapotú vonal bezárását tervezik.
A GKM ígérete szerint „valamennyi szempont együttes mérlegelésével hoz döntést”. Ebbõl kiindulva a MATUR fontosnak tartaná, hogy a turizmus és a környezetvédelem szervei, valamint az érintett megyei közgyûlések, önkormányzatok, civil szervezetek – melyeknek Felhívásunkat tájékoztatásul megküldjük – egyesületünkhöz hasonlóan támogassák az Országgyûlés Sport és Turisztikai Bizottsága 2007. június 12-én hozott 4/2006–10 sz. állásfoglalásában foglaltakat.
„A vasútvonalak szüneteltetése a gyakorlatban sok esetben megszüntetésüket jelenti, mivel az õrzés és gondozás nélkül maradó területek pusztulásnak indulnak. Mindez a közvetlen elõnyök mellett számszerûsíthetõ közvetett gazdasági károkat jelent, a vagyonvesztés mellett a turisztikai vállalkozásokat érintõ hátrányok révén.
A bizottság felkéri a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, hogy az idegenforgalmi jelentõséggel bíró vasútvonalakon ne szüneteltesse a személyszállítást, valamint, hogy minden ilyen jellegû döntés elõkészítéseként készüljön részletes hatástanulmány, amely kimutatja a várható elõnyöket és hátrányokat is.”
A jelzett vasútvonalak tekintetében a GKM álláspontjának megváltoztatása meglátásunk szerint csakis az Országgyûlés Sport és Turisztikai Bizottsága több helyütt idézett állásfoglalására támaszkodó, azt kiegészítõ vélemények megfogalmazásával és azok minél szélesebb körû nyilvánosságra hozatalával érhetõ el, aminek megtételére ezúton hívunk fel mindenkit.
Dr. Lengyel Márton Berki Zoltán
a Magyar Turisztikai Egyesület elnöke a MATUR Közlekedési Tagozat alelnöke


Teljes, eredeti bejegyzés: http://www.eszaktura.hu
Hirdetés


Egyéb túra , turista tudnivalók

A turista tízparancsolata.
Túra-, turistajelzések. Turista induló csomag. Turista térkép jelzések.
Turista térkép jelzések, kis összefoglaló térkép olvasáshoz.
Túrázással kapcsolatos weboldalak gyüjteménye.
Turistaház, kulcsosház, szálláshely - saját tapasztalaim
Az erdő fohásza - A turizmus alapja
Turista mozgalmak, jelvényszerző túramozgalom kiírások
Várak, vár látogatás túra
Hungary Card, Magyarországi turizmus kártya, saját tapasztalok, és felhasználás
Kisvasút, erdei vasút tapasztalataim
Turista hírek, információk
Turista. A kifejezés mit takar?
Magyarorszag terkep